Ester Eva Damen, Tsead Bruinja & Tigers fan Greonterp –

In sleat dy’t dreamde fan oseanen

(een sloot die droomde van oceanen)

Explore the North

Leeuwarden,14-15.15u

26 nov 2023

https://explore-the-north.nl/nl/act/ester-eva-damen-tsead-bruinja-tigers-fan-greonterp-in-sleat-dy-t-dreamde-fan-oseanen

It is in ferhaal dêr’t op `e nij / oerhinne skildere wurde kin

Een melancholische schaatstocht, stappen in een omgebouwde boerderij, een drol op de duikplank van buitenzwembad ’t Paradyske in de Friese Wouden. It is in ferhaal dêr’t op `e nij / oerhinne skildere wurde kin (het is een verhaal waar opnieuw / overheen kan worden geschilderd). In deze presentatie wisselt de Friestalige poëzie van Tsead Bruinja af met poëtische filmfragmenten van filmmaker Ester Eva Damen. De band Tigers fan Greonterp doet daar nog een schepje bovenop en speelt, samen met zanger en dichter Elmar Kuiper, nieuw repertoire. Bij de presentatie – gebaseerd op Damens eerder dit jaar verschenen FryslânDOK-serie Rûzje Wyn – komt een boekje uit met gedichten van Tsead Bruinja, Elmar Kuiper en Nynke Laverman (FR/EN/NL) ontworpen door de avontuurlijke vormgever Melle Hammer.

Het boekje is hier gratis online in te zien. (Tijdens het festival voor €5 verkrijgbaar).

Met dank aan Fogelsangh State, Het Fries Film Archief, Het Lage Noorden, Stichting la Jetée,  Speelpark Sybrandy, Tresoar

Dit project is mogelijk gemaakt met steun van Douwe Kalmastifting, Explore the North, Feitsmafûns, Fonds 21, de Gemeente Leeuwarden, het Nederlands Filmfonds, Omrop Fryslân, Stifting Arjen Witteveen Fûns, Stifting FLMD

Foto: Tsead Bruinja (door Rosa van Eelderen), Ester Eva Damen (door Marc Henri Queré) & Tigers fan Greonterp