Ester Eva Damen

FILM/ VIDEO & PROJECTEN

2019 – 23 Rûzje Wyn (Fluister, Wind). Film-poëzie-project Friese dichters. Drieluik van 3×10- 15’. Producent ‘de Productie’. Met steun van het Nederlands Fonds voor de Film, Fonds 21, de Gemeente Leeuwarden diverse Friese fondsen en het festival Explore the North. Omroep Friesland laat drie keer een uitzending zien rond de maakperiode van deze films.

2023 Attaieeq. In ontwikkeling. Startsubsidie Filmfonds.

2022 Een stoel voor mijn Engelbewaarder. In ontwikkeling. Startsubsidie Filmfonds.

2021 A meeting that never took place. Research en samenwerking met dansers Sabrina Huth, Ilana Reynolds en de geluidskunstenaar Silvain Soulain (NY). Ontwikkeld binnen het kader van ‘Films Fast & Furious’.

2016 Fantoompijn; Filmplan voor film 50’ en Installatie HD; 3 x 15’
Filmplan voor gestileerde documentaire over vier mensen die een essentieel deel van hun lichaam zijn verloren. De pijn en het verdriet reizen nog een tijdje met je mee. Ontwikkeld tijdens de IDFA workshop.

2014 – 15 Het Lichaam tussen Geloof en Weten; Installatie; HD; 15’
Danseres Suzan Tunca relateert haar abstracte lichaamstaal aan het gewone leven van haar familie in de stad Istanbul. Ontwikkeld met subsidie van het AFK.

2012 – 14 De Stenen Schreeuwen; dubbleprojectie; HD; 30’
‘De stenen schreeuwen’ is een hommage aan de in 2001 overleden mijnwerker Robert Garcet, kunste- naar en autodidact onderzoeker van de prehistorie. Een portret van een door hem gebouwde toren van vuursteen in België, waarbij zijn stenen voor hem spreken. Ontwikkeld met subsidie van het Thuiskopie- fonds.

2012 – 13 Double Sided Canvas; HD
Research met choreografe Suzan Tunca. Ontwikkeld met subsidie van het AFK.

2012 1 minuut HD voor Cafetera film project, Kulter, Amsterdam.
Deelnemers maakten ieder een film/video van een minuut, waarvan alleen de laatste 10 seconden ge- toond worden aan de volgende deelnemer, die dit weer als uitgangspunt neemt voor een minuut. Iedere donderdagavond een andere filmmaker in de picture tijdens een maaltijd.

2010 A fire called Home; DV & S8
Installatie. Verschillende projecties op vloer en wand naar aanleiding van een verblijf in de woestijn bij de Bedoeïenen. Crossfire, Amsterdam.

2009 To Santiago; Multiprojectie; DV; 30’
Marta Reig Torres (choreografe) maakte een stuk voor drie dansers over het doorleven van veranderin- gen. ‘Camino’ is Spaans voor ‘ik loop’ of ‘weg, pad’. Ester Eva Damen liep bij wijze van research samen met Marta een deel van ‘El Camino de Santiago de Compostela’, een pelgrimstocht naar het noordwes- ten van Spanje. Vertoond tijdens Dansclick met een tour langs 14 theaters in Nederland, 2010 en tijdens Musica Sacra in Maastricht, 2011.

2009 Miniaturen; Super8 & DV; 4x4x5’
Miniaturen is een onderzoek naar de interactie tussen film, dans en muziek in een reeks van extra korte fragmenten. Een choreografie voor twee dansers, ontwikkeld via spelregels. De camera is een derde danser en speelt actief mee. Vertoond in o.a. Crossfire en Kulter, Amsterdam. Dans: Allessandro Pinti en Allessandra Christiani; Muziek: Callipe Tsoupaki en Christina Viola Oorebeek. Ondersteund met een sce- nario-subsidie Fonds voor de Film (O&O).

2007 Sahara; script voor korte fictiefilm; Super16; 10’
Dramascenario voor regisseur Ineke Houtman gerealiseerd binnen de reeks Kort van de NPS met een hoofdrol van Renée Fokker.
Uitgezonden door de NPS; première tijdens Nederlands Film Festival tijdens de jaarlijkse KORT.

2006 – 07 Edges; S8/DV; 14’
Film in samenwerking met slagwerker Arnold Marinissen en componiste Christine Oorebeek.Tour met slagwerker Arnold Marinissen langs verschillende musea en concertpodia waaronder van Abbe Museum Eindhoven. Tevens als film vertoond in de Balie, Amsterdam.

2003-05 Het Eeuwige Lichaam (filminstallatie); S8; loops ±15′
Bijdrage aan groepstentoonstelling waarbij de wisselwerking tussen kunst en wetenschap centraal staat. Reflectie op het fenomeen ‘resonantie’ aan de hand van een pelgrimshoorn.                             

O.a. vertoond in Rome, Amsterdam en Utrecht in juli 04 en jan 05.
ism beeldhouwer Anook Visser en filosoof Erik Hagoort; Muziek Andrew Smith.

2003-06 Nulpunt, een vertikale tentoonstelling, website. Onderzoek naar het Nederlandse landschap in de vorm van een website. http://www.nilpoint.net/ Ontwikkeld met subsidie van het Mondriaanfonds. i.s.m. landschapsarchitect Joram Schaap.

2004 Woestijn; S8; 3′
Verschuivend licht in de woestijn vlak voor de jaarlijkse regen valt. Starting from scratch; opdracht Super8 film; de Balie, Amsterdam.

2003 One Minute Solo; DV en Super8 film/ 7×1′
Research gebaseerd op 7 haiku waarbij werd gezocht naar integratie van beeld, dans en muziek. Researchpresentatie in Danswerkplaats Amsterdam.
Dans Keren Levi; Muziek Tom Parkinson. Ontwikkeld met subsidie van het AFK.

2001 RHOmbos, 35mm/digibeta; 16’45” circles for camera dancers and orchestra

Een dansfilm in één shot van 15 minuten met live uitvoering van het Asko-ensemble, gebaseerd op het geluid van het instrument de ‘Rhombos’ (snorrebot). Gelijkwaardige samenwerking tussen een filmmaker, een componist en een choreograaf.
Korte film met live uitvoering van het Asko-ensemble. Samenwerking met componist Yannis Kyriakides en choreografe Angela Köhnlein.

Holland Festival, Amsterdam; Filmfestival Rotterdam; Groninger Museum; Emaf Osnabruck, Esprit En- slemble Toronto; e.v. Voltooid met een afwerksubsidie van het Fonds voor de Film.

2001 Change, shrink, nor be not weak, multimediale website
Pilot voor internetsite. De bezoekers van de site kunnen vanuit dit centrum door middel van het gebruik van de muis toegang vinden tot verschillende, zich vertakkende opties (‘lines of flight’). Ze kunnen hier- mee zelf een keuze maken in de manier waarop de dans zich onwikkelt. <http://www.omroep.nps/dans> (WD = webdans)
Bijdrage aan danswebsite van de NPS i.s.m. Yannis Kyrikides, Angela Köhnlein, studio nieuwe media Shosho, Melle Hammer.

2000-2001 Notes while travelling; DV; 12′
Reisverslag. Tijdens een reis door China verzamelde beelden in ieder één shot met korte tussentitels. Er wordt niet gestreefd naar een informatieve documentaire, het gaat om de verbazing waarmee de reiziger waarneemt.

2000 Droomproject; 10 S8 loops; z.w. Filminstallatie.
Gang met kijkgaten. Experiment met gebruik van verschillende soorten S8 materiaal. Ikoonachtige beel- den uit eigen dromen en renaissancistische schilderijen
Open Studio’s, Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam.
In 2001 vertoond in Kriterion, Amsterdam

2000 Video voor het dansprojekt Image Reduction Work in progress o.l.v. Angela Köhnlein; OT301, Amsterdam.

1999 Spi; Video voor mini-opera, DV, 60′
Spi is een elektronische cantate die geïnspireerd is op de wereld van de clandistiene kortegolf-stations. Met gebruikmaking van muziek, video en beweging onderzoekt Spi het terrein van de geheime, geco- deerde signalen.
Een elektronische cantate van componist Yannis Kyriakides, met danseres Angela Köhnlein, zangeressen Ayelet Harpaz en Stephie Büttrich, pianiste Marion von Til- zer; Korzo-theater, Den Haag; Rijksakademie van BK, Amsterdam.

1998 Windhangen; Film, 16mm z/w, 10’
Een kale weg in een kaal landschap. Een kever die krakend breekt onder een schoen. Twee zusters na- deren elkaar. Terwijl ze elkaar naderen zien we flarden van situaties die iets vertellen over de verhouding tussen die twee. Het uitgangspunt is een krachtenverdeling: Beheersing tegenover de dingen die je niet kunt controleren.
NFTA. Uit gezonden door Kunstkanaal, Amsterdam ’99.
Vertoning Nederland, Duitsland, India, Estland.

1995 – 2000

Realisatie van en deelname aan andere korte film-, video- en theaterproducties; Radiodocumentaires. voor VPRO-radio; Passages, Passanten en HUMAN over o.a. Zuid Afrika en Ladakh, India.
Korte verhalen en filmscripts, verschillende gerealiseerd of gepubliceerd.

1993 – 95 Initiatiefnemer van Stichting de Verloren Zaak.
De Verloren Zaak liet een spoor na van objecten en gebeurtenissen. In de supermarkt, in de tram, op straat. Te vondeling gelegd ging het werk van kunstenaars een eigen weg, afhankelijk van de opmerk- zaamheid van de toevallige voorbijganger.
http://www.code66.nl/deverlorenzaak/