EXPOSITIE EXHIBITION _ 05.04 – 06.10.24 NDSM XPO XV _ NIEUW NEW BABYLON
Foto Allard Boterenbrood
Te midden van de wereldwijde conflicten met bijbehorende vluchtelingenstromen en de klimaatcrisis die sneller en verwoestender toeslaat dan voorspeld, zijn er ook lichtpuntjes die hoop en vertrouwen in een betere toekomst geven. Jongeren zetten zich actief in om misstanden aan te kaarten, met zelfs juridische stappen tegen grote bedrijven en landen… lees meer
Amid the global conflicts with associated refugee flows and the climate crisis hitting faster and more devastatingly than predicted, there are also bright spots that give hope and confidence in a better future. Young people are actively working to expose abuses, even taking legal action against big companies and countries… read more
Opening 5 April 17:00