https://perdu.nl/nl/r/ruzje-wyn-fluiser-wind-whisper-wind/

Rûzje Wyn – Fluister Wind – Whisper Wind

Preview (fragmenten) van het project Rûzje Wyn over Friese poëzie. Met voordracht van Tsead Bruinja en het werk van Nynke Laverman en Elmar Kuiper.

Praktisch: Besloten voorstelling.

Deuren open: 19.30 Start programma: 20.00 Alleen voor crew & cast en genodigden.

reserveren via: premiere.deproductie@gmail.com

Fries- en Nederlandstalig programma