https://perdu.nl/nl/r/ruzje-wyn-fluiser-wind-whisper-wind/

Rûzje Wyn – Fluister Wind – Whisper Wind

Preview van Rûzje Wyn, een film van Ester Eva Damen over Friese poëzie. Met voordracht van Tsead Bruinja en het werk van Nynke Laverman en Elmar Kuiper.

Praktisch

Deuren open: 19.30 Start programma: 20.00 Vrij toegankelijk,

reserveren via: premiere.deproductie@gmail.com

Fries- en Nederlandstalig programma