EXTERIEUR
Hi8/ DV, 10', 1997
Idee, camera en regie: Ester Eva Damen

Dat wat je ziet als je uit je raam kijkt - je eigen uitzicht - is iets dat tot je eigen terrein behoort zonder dat je het bezit. Iets dagelijks, onpersoonlijk en persoonlijk tegelijk.

Iemand over het eigen uitzicht laten vertellen betekent iemand laten vertellen over zichzelf: Hoe precies kijkt iemand, welke details zijn voor zo iemand het noemen waard? Welke vooronderstellingen maak je over iemand aan de hand van wat iemand beschrijft?

Het is moeilijk om de juiste woorden te kiezen voor wat je ziet. En het is aan de kijker om de woorden samen te voegen tot een eigen beeld.