De DVD 'Edges' wordt toegestuurd 
als u een bedrag van E10,- over maakt naar:

STICHTING LA JETEE
Dulongstraat 4/BG
1097 RZ Amsterdam
Giro 4846679

DVD Edges 1DVD Edges 2